Management


Management Board

Guido Piñol

Geschäftsführer, CEO

Jonas Kriebel

Geschäftsführer

Tobias Börsch

Geschäftsführer


Management

Holger Staudt

Head of Asset Management
Berlin, Hamburg

Kontakt per E-Mail
+49 (0)30 398 00 87-0

Kristian Nittka

Head of Asset Management
München

Kontakt per E-Mail
+49 (0)89 41 608-0

Stefan Pfeiffer

Head of Asset Management
Frankfurt

Kontakt per E-Mail
+49 (0)69 606050-0

 

Wolfgang Winkler-Sümnick

Head of Repositioning & Development

Kontakt per E-Mail
+49 (0)69 606050-0

Frank Menhart

Head of Transactions

Kontakt per E-Mail
+49 (0)69 606050-0

Marijan Barisic

Head of Technical Asset Management

Kontakt per E-Mail
+49 (0)69 606050-0

Thomas Macziek

Head of Portfolio Management

Kontakt per E-Mail
+49 (0)69 606050-0

Daniel Kühne

Head of Human Resources

Kontakt per E-Mail
+49 (0)69 606050-0

Ralf Christner

Head of Legal & Compliance

Kontakt per E-Mail
+49 (0)69 606050-0